Μεγαλύτερη Ασφάλεια

"Καλό"  πρόβλημα ασφάλειας για την ορθή λειτουργία μιας σελίδας: 

- Ξαφνικά έχουμε πάρα πολλές απροσδόκητες επισκέψεις και ο server φιλοξενίας αδυνατεί να υποστηρίξει όλα αυτά τα αιτήματα.

"Κακό"  πρόβλημα ασφάλειας για την ορθή λειτουργία μιας σελίδας: 

- Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ένα site αντιμετωπίζει από το δίκτυο είναι το γνωστό ζήτημα των επιθέσεων DDos.

Καθένα από τα παραπάνω, δεν θα είναι ένα πρόβλημα για σας δεδομένου ότι η σελίδα σας «μεταφορτώνει» από μια υπηρεσία CDN, όπως το EnterCDN. Οι σελίδες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους γρηγορότερους servers του δικτύου που ανήκετε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε περισσότερους από 60 servers παγκοσμίως.