Πώς λειτουργούν οι CDNs

Πώς λειτουργούν οι CDNs

Τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs) χειρίζονται το στατικό περιεχόμενο ενός ιστοχώρου. Το στατικό περιεχόμενο περιλαμβάνει αρχεία που δεν αλλάζουν συχνά, όπως τα αρχεία css,  javascript αρχεία, αρχεία εικόνας, κλπ. Επειδή αυτά τα αρχεία δεν αλλάζουν συχνά μπορούμε να τα εναποθηκεύσουμε και τα αναπαράγουμε στους cdn edge servers, οι οποίοι διανέμονται σε όλο τον κόσμο.
Κάθε φορά που ένας χρήστης ζητά ένα αρχείο, ο αλγόριθμος CDN βρίσκει τον πλησιέστερο γεωγραφικά στο χρήστη διακομιστή, εξυπηρετεί το αρχείο και το εναποθηκεύει.

 

Όταν το περιεχόμενό σας αποθηκεύεται σε ένα CDN, διανέμεται σε διακομιστές του δικτύου, και το περιεχόμενο παραδίδεται από τη βέλτιστη θέση στο συγκεκριμένο χρήστη. Το CDN χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να καθορίσει εάν η καλύτερη θέση είναι:

  • ο διακομιστής από τον οποίο θα πάρει τα λιγότερα hops για να παραδώσει το περιεχόμενο 
  • ο διακομιστής του οποίου η απόσταση δικτύου είναι ο λιγότερος αριθμός δευτερολέπτων από τον αιτούντα πελάτη
  • ο διακομιστής με την υψηλότερη διαθεσιμότητα όσον αφορά τις επιδόσεις του διακομιστή.

 

Μερικές τεχνικές που ένα CDN θα υιοθετήσει:

Προσωρινή αποθήκευση - το CDN θα αποθηκεύσει το δημοφιλές περιεχόμενο σε διακομιστές που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για αυτό το περιεχόμενο.

Εξισορρόπηση φορτίων – η κυκλοφορία μοιράζεται πέρα από τους πολλαπλάσιους κεντρικούς υπολογιστές ή τις κρύπτες δικτύου.

Δρομολόγηση αιτήματος – κατευθύνει τα αιτήματα πελατών στην πηγή του περιεχομένου που βρίσκεται σε καλύτερη θέση ώστε να εξυπηρετήσει το αίτημα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο πιό κοντινός κόμβος, ή αυτός με τη μέγιστη ικανότητα.